Open en kritische blik

Stephan heeft ons als managementteam op bevlogen en deskundige wijze begeleid in onze ontwikkeling als team en als persoon. Met een open en kritische blik heeft hij met ons gereflecteerd op wat ons drijft en wat ons bindt als mens in het algemeen en als leidinggevende in het bijzonder. Een prachtige verrijking voor ons als team en daarmee voor onze persoonlijke en organisatie-ontwikkeling.

Marieta Peek-Marlet

Directeur-bestuurder woningstichting Barneveld