De perfecte combinatie van aansporing, uitdaging, empathie en reflectie

Mijn grote complimenten aan reNsultaat voor de begeleiding van ons team. In de bijeenkomsten zijn moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt, is wat onder water zat boven water gehaald om goed bekeken en besproken te kunnen worden en hebben onderhuidse kwesties niet alleen het daglicht gezien maar zijn vaak ook nog opgelost. De ondersteuning tijdens de gesprekken en de combinatie met de uitslagen van de voorafgaande testen vulden elkaar uitstekend aan.

Datzelfde kan gezegd worden van de beide trainers. Met zijn tweeën leveren ze de perfecte combinatie op van aansporing, uitdaging, empathie en reflectie. Waar de een soms te hard trekt levert de ander nuance. Waar de een soms teveel ruimte geeft prikkelt de andere toch voldoende om voor beweging te zorgen. Het saldo is hier duidelijk groter dan de som van de twee delen.

Het heeft mijn team enorm geholpen om daarna zelf verder te bouwen aan transparantie en vertrouwen. Het heeft ze de mogelijkheden laten zien om meer en beter te gaan samenwerken en de moed gegeven om dat ook te doen.

Jan-Willem van der Pijl

Teammanager