(H)erken elkaars

kwaliteiten ...

Goed (samen)werken in een team gaat niet vanzelf. Het vraagt onderling vertrouwen, openheid en veiligheid.
Het gaat over communiceren in de boven- en onderstroom.

(H)erken elkaars

kwaliteiten ...

Goed Samenwerken

Goed (samen)werken in een team gaat niet vanzelf. Het vraagt onderling vertrouwen, openheid en veiligheid. Het gaat over communiceren in de boven- en onderstroom. Communiceren slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken". Het vraagt dus ook een gezamenlijk doel. Waar je komt door elkaars talenten te benutten en feedback te geven en ontvangen. Als dat goed verloopt is een team in staat om de gewenste resultaten te halen. In een snel veranderende organisatie en omgeving kan het gebeuren dat het team op één of meerdere vlakken niet goed functioneert. Dat is als zand in de motor!

Verbinden en prikkelen

reNsultaat organisatieontwikkeling is de smeerolie om die motor weer optimaal te laten lopen. Inzicht in teamdynamiek is een goed startpunt om effectiever samen te gaan werken. Wij coachen (leidende) teams en organiseren teamdagen met een praktische en positieve insteek. We werken aan verbinding en prikkelen daar waar nodig is.

Dit doen we door de ‘motoronderdelen’ uit elkaar te halen en de ‘binnenkant’ goed te (laten) verkennen. Elke professional heeft persoonlijke talenten, valkuilen en drijfveren. Wij brengen die in kaart middels gevalideerde onderzoeksmethoden.

Elke professional levert een bijdrage aan het teamresultaat. Hoe vult men elkaar aan op onderlinge verschillen? Wat zijn de samenwerkingsnormen, patronen en gebruiken en uit zich dat in houding en gedrag?
Hoe speelt het team in op veranderingen?

WhatsApp Image 2024-05-30 at 16.16.13
  • Team

    We laten het team verbinden en zorgen ervoor dat bovenstaande ingrediënten voor goede samenwerking een boost krijgen.

  • Team

    We bouwen de motor van het team weer op en zorgen ervoor dat alle ‘onderdelen’ weer goed met elkaar communiceren.

  • Team

    Na een teambegeleiding is het team in staat om tussentijdse mankementen in de gezamenlijke reis naar het eindresultaat zelforganiserend op te vangen en te repareren.

Mens

Wie ben ik, wat zijn mijn talenten, wat drijft mij en waarin kan ik groeien? Welke impact maak ik op mijn omgeving?

Organisatie

Waar staan we als organisatie voor, wat (ver)bindt ons, welke cultuur bepalen wij,
wat zijn onze (strategische) doelen?