Talent is

wie jij bent ...

De inzet van een talentscan is een onderdeel van een zorgvuldige persoonlijke- of teambegeleiding. Daarbij focussen wij vooral op talenten.

Talent is

wie jij bent ...

Talentscan

De inzet van een talentscan is onderdeel van een zorgvuldige persoonlijke- of teambegeleiding. Daarbij focussen wij vooral op talenten. Natuurlijk is het soms nodig om bepaalde competenties te verbeteren, maar koester vooral waar iemand goed in is en zet dit centraal binnen de werkcontext. Wij werken al meer dan
10 jaar met betrouwbare en valide methodieken. Deze zijn altijd wetenschappelijk gefundeerd. Zorgvuldigheid voorop, het gaat immers over mensen!

Waarom een talentscan?

  • Wat is eigenlijk mijn voorkeursstijl in communicatie (en hoe leer ik andere stijlen van collega’s te zien en daarop effectiever aan te sluiten?)

  • Wat drijft mij vooral als individu (en wat zijn de drijfveren van mijn collega’s, waardoor ik hun gedrag beter leer te plaatsen?)

  • Wat zijn mijn grootste talenten (en hoe leer ik die van mijn collega’s ook te zien en meer in te zetten?)

  • Waar kan ik nog stappen zetten op het niveau van competenties (en hoe kan ik hierin leren van mijn collega’s?)

Direct praktisch toepasbaar!

Met deze inzichten is het direct mogelijk om effectiever en efficiënter jouw persoonlijke doelen te behalen. Dit vergroot het bewustzijn waardoor je jouw slagkracht kunt vergroten.

Ook als breekijzer in teams!

De talentscan is ook een uitstekend middel om een teamprofiel op te bouwen. Dit maakt het mogelijk het juiste gesprek te hebben over de samenwerking en executiekracht van het team. Hoe kunnen teamleden elkaar versterken én beter op elkaar aansluiten?  Waar zitten de drijfveren en kwaliteiten in het team? Door hier bewuster in te handelen, kan elk team eenvoudiger de uitdagingen overwinnen!

Het is goed haalbaar om een volgende stap te zetten in resultaatgericht samenwerken. Het maakt zowel het individu als het team bewuster van de aanwezige capaciteiten, drijfveren, karakters en de onderlinge samenhang. Daar heb je in de snel veranderende werkelijkheid nog lang profijt van. Groei gegarandeerd!