Leiderschapsontwikkeling

Een nieuwe koers vraagt om persoonlijke ontwikkeling

Veranderen vraagt lef, visie, focus. De organisatiekoers bepalen en ook vasthouden. Het meenemen van een organisatie of team in een veranderproces vraagt ook iets van de directie, van het management. Het vraagt in de basis om doorzettingsvermogen en een goed doordacht verhaal. Liefst met draagvlak vanuit de stakeholders!

Succesvol veranderen vraagt niet zelden om een ontwikkeling in persoonlijke effectiviteit van professionals.  Leiderschapsontwikkeling is daarmee niet alleen iets voor leidinggevenden! Wij geven middels gevalideerde onderzoeksmethoden inzicht in talenten, ontwikkelpunten van individuen en (directie-/management-)teams. Inzicht in teamdynamiek is een goed startpunt om effectiever samen te gaan werken. Wij coachen (leidende) teams en organiseren teamdagen met een praktische en positieve insteek. We werken aan verbinding en prikkelen daar waar nodig is.

Stephan Rens: 'Ik bied graag een onafhankelijk klankbord om persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen. We bespreken op een pragmatische manier actuele uitdagende vraagstukken en komen zo tot nieuwe perspectieven. Ondernemers, bestuurders, directie- en managementleden krijgen meer zelfvertrouwen en maken heldere keuzes, wat de organisatie ten goede komt.'

Ariëtte van de Steeg: ‘Mensen zijn verschillend en dat maakt het binnen teams soms wat spannend. Ik draag graag concreet bij aan het stimuleren van eigenaarschap, het vergroten van zelforganiserend vermogen en aan het effectiever samenwerken met oog voor elkaars talenten.’

Zijn dit vragen die jou bezighouden?

Hoe ontwikkelen we competenties op een duurzame manier?

Hoe geven we een 'boost' aan leiderschap?

Hoe stimuleer je ontwikkeling van menselijk kapitaal in lijn met de organisatiekoers en kernwaarden?

Hoe neemt een professional de regie op zijn eigen persoonlijke ontwikkeling?

Hoe krijgen en behouden we respect voor verschillende karakters en stijlen binnen onze organisatie, plus: hoe buigen we onderlinge verschillen om naar kansen voor effectievere samenwerken?

Expertises

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Strategisch talentmanagement
 • Executive coaching
 • Executive mentoring
 • Opvolgingsmanagement

Rollen

 • Executive mentor (persoonlijk leiderschap)
 • Executive coach directie/management
 • Procesbegeleider en facilitator MD-trajecten
 • (Team)coach (ook digitale sessies)
 • Intervisiebegeleider
 • Trusted Advisor

Klantervaringen

Gaat voor resultaat maar wel continu in verbinding

“In het afgelopen jaar heb ik intensief met Stephan samengewerkt. Binnen Amarant Groep heeft hij drie rollen gehad; die van…

Lees meer

IJzersterke coach

“Ik wil stellen dat ik van geluk mag spreken Stephan al langer te kennen. In de afgelopen periode is dit…

Lees meer

The magic happens

outside the comfort zone

 

Veranderkundige begeleiding

Hoe speel je doorlopend in op een veranderende omgeving, met oog voor structuur, cultuur en leiderschap?

 

 

Organisatieadvies

Hoe organiseren we een 'agile' organisatieontwerp, met een juiste balans tussen gestructureerde kaders en ruimte voor ondernemerschap en creativiteit?