Leiderschapsontwikkeling

Een nieuwe koers vraagt om persoonlijke ontwikkeling

Veranderen vraagt lef, visie, focus. De organisatiekoers bepalen en ook vasthouden. Het meenemen van een organisatie of team in een veranderproces vraagt ook iets van de directie, van het management. Het vraagt in de basis om doorzettingsvermogen en een goed doordacht verhaal. Liefst met draagvlak vanuit de stakeholders!

Succesvol veranderen vraagt niet zelden om een ontwikkeling in persoonlijke effectiviteit van professionals.  Leiderschapsontwikkeling is daarmee niet alleen iets voor leidinggevenden! Wij geven middels gevalideerde onderzoeksmethoden inzicht in talenten, ontwikkelpunten van individuen en (directie-/management-)teams. Inzicht in teamdynamiek is een goed startpunt om effectiever samen te gaan werken. Wij coachen (leidende) teams en organiseren teamdagen met een praktische en positieve insteek. We werken aan verbinding en prikkelen daar waar nodig is.

Stephan Rens: 'Ik bied graag een onafhankelijk klankbord om persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen. We bespreken op een pragmatische manier actuele uitdagende vraagstukken en komen zo tot nieuwe perspectieven. Ondernemers, bestuurders, directie- en managementleden krijgen meer zelfvertrouwen en maken heldere keuzes, wat de organisatie ten goede komt.'

Ariëtte van de Steeg: ‘Mensen zijn verschillend en dat maakt het binnen teams soms wat spannend. Ik draag graag concreet bij aan het stimuleren van eigenaarschap, het vergroten van zelforganiserend vermogen en aan het effectiever samenwerken met oog voor elkaars talenten.’

Zijn dit vragen die jou bezighouden?

Hoe ontwikkelen we competenties op een duurzame manier?

Hoe geven we een 'boost' aan leiderschap?

Hoe stimuleer je ontwikkeling van menselijk kapitaal in lijn met de organisatiekoers en kernwaarden?

Hoe neemt een professional de regie op zijn eigen persoonlijke ontwikkeling?

Hoe krijgen en behouden we respect voor verschillende karakters en stijlen binnen onze organisatie, plus: hoe buigen we onderlinge verschillen om naar kansen voor effectievere samenwerken?

Expertises

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Strategisch talentmanagement
 • Executive coaching
 • Executive mentoring
 • Opvolgingsmanagement

Rollen

 • Executive mentor (persoonlijk leiderschap)
 • Executive coach directie/management
 • Procesbegeleider en facilitator MD-trajecten
 • (Team)coach (ook digitale sessies)
 • Intervisiebegeleider
 • Trusted Advisor

Klantervaringen

Messcherpe analyses, snelle interventies en onderstromen worden blootgelegd

Ariëtte en Stephan hebben het team Glastuinbouw van Achmea Agro inspirerend en vakkundig begeleid op het gebied van teamontwikkeling. De…

Lees meer

Resultaatgericht, professioneel en vertrouwen

Inmiddels heeft Stephan Rens ons MT drie maal professioneel begeleid. Een afdeling en MT volledig in verandering. In deze MT…

Lees meer

Enthousiaste en professionele begeleiding

Het was een mooie sessie waarin duidelijk werd dat jezelf kwetsbaar opstellen een enorme bijdrage levert aan de veiligheid en…

Lees meer

De perfecte combinatie van aansporing, uitdaging, empathie en reflectie

Mijn grote complimenten aan reNsultaat voor de begeleiding van ons team. In de bijeenkomsten zijn moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt, is…

Lees meer

Oog en aandacht voor elk individu én resultaat

Ariëtte en Stephan ondersteunen ons tijdens teamdagen, waarop we altijd met een zo concreet mogelijk vraagstuk aan de slag gaan.…

Lees meer

Serieus resultaat in een informele sfeer

Ariëtte heeft voor de gemeente Tilburg een teamdag begeleid. Aan dertig verschillende karakters met een uiteenlopend takenpakket, werd gevraagd om…

Lees meer

The magic happens

outside the comfort zone

 

Veranderkundige begeleiding

Hoe speel je doorlopend in op een veranderende omgeving, met oog voor structuur, cultuur en leiderschap?

 

 

Organisatieadvies

Hoe organiseren we een 'agile' organisatieontwerp, met een juiste balans tussen gestructureerde kaders en ruimte voor ondernemerschap en creativiteit?