Leiderschapsontwikkeling

Een nieuwe koers vraagt om persoonlijke ontwikkeling

Veranderen vraagt lef, visie, focus. De organisatiekoers bepalen en ook vasthouden. Het meenemen van een organisatie of team in een veranderproces vraagt ook iets van de directie, van het management. Het vraagt in de basis om doorzettingsvermogen en een goed doordacht verhaal. Liefst met draagvlak vanuit de stakeholders!

Succesvol veranderen vraagt niet zelden om een ontwikkeling in persoonlijke effectiviteit van professionals.  Leiderschapsontwikkeling is daarmee niet alleen iets voor leidinggevenden! Wij geven middels gevalideerde onderzoeksmethoden inzicht in talenten, ontwikkelpunten van individuen en (directie-/management-)teams. Inzicht in teamdynamiek is een goed startpunt om effectiever samen te gaan werken. Wij coachen (leidende) teams en organiseren teamdagen met een praktische en positieve insteek. We werken aan verbinding en prikkelen daar waar nodig is.

Stephan Rens: 'Ik bied graag een onafhankelijk klankbord om persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen. We bespreken op een pragmatische manier actuele uitdagende vraagstukken en komen zo tot nieuwe perspectieven. Ondernemers, bestuurders, directie- en managementleden krijgen meer zelfvertrouwen en maken heldere keuzes, wat de organisatie ten goede komt.'

Ariëtte van de Steeg: ‘Mensen zijn verschillend en dat maakt het binnen teams soms wat spannend. Ik draag graag concreet bij aan het stimuleren van eigenaarschap, het vergroten van zelforganiserend vermogen en aan het effectiever samenwerken met oog voor elkaars talenten.’

Zijn dit vragen die jou bezighouden?

Hoe ontwikkelen we competenties op een duurzame manier?

Hoe geven we een 'boost' aan leiderschap?

Hoe stimuleer je ontwikkeling van menselijk kapitaal in lijn met de organisatiekoers en kernwaarden?

Hoe neemt een professional de regie op zijn eigen persoonlijke ontwikkeling?

Hoe krijgen en behouden we respect voor verschillende karakters en stijlen binnen onze organisatie, plus: hoe buigen we onderlinge verschillen om naar kansen voor effectievere samenwerken?

Expertises

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Strategisch talentmanagement
 • Executive coaching
 • Executive mentoring
 • Opvolgingsmanagement

Rollen

 • Executive mentor (persoonlijk leiderschap)
 • Executive coach directie/management
 • Procesbegeleider en facilitator MD-trajecten
 • (Team)coach (ook digitale sessies)
 • Intervisiebegeleider
 • Trusted Advisor

Klantervaringen

Oprechte betrokkenheid

In het afgelopen half jaar heeft Stephan een leidinggevende in onze organisatie succesvol mogen coachen. Het thema was authenticiteit in…

Lees meer

Open en kritische blik

Stephan heeft ons als managementteam op bevlogen en deskundige wijze begeleid in onze ontwikkeling als team en als persoon. Met…

Lees meer

Kundig, to the point, flexibel

ReNsultaat heeft het team begeleidt waarbij meer inzicht is verkregen in elkaars talenten en profielen. Ook de samenwerking van het…

Lees meer

Ontwapenend en scherp

De support van ReNsultaat is ontwapenend en scherp. Met humor en verwondering worden kritische punten van een team bloot gelegd.

Lees meer

Professionele en enthousiaste begeleiding

Stephan heeft het MT van EMOSS begeleid bij 2 strategische sessies. In slechts 2 dagen hebben we mooie stappen gezet,…

Lees meer

Een open gesprek, rust en advies

De begeleiding voor ons cluster heeft enorm geholpen in de bewustwording van de verschillende karakters en drijfveren. Door dit alles…

Lees meer

The magic happens

outside the comfort zone

 

Veranderkundige begeleiding

Hoe speel je doorlopend in op een veranderende omgeving, met oog voor structuur, cultuur en leiderschap?

 

 

Organisatieadvies

Hoe organiseren we een 'agile' organisatieontwerp, met een juiste balans tussen gestructureerde kaders en ruimte voor ondernemerschap en creativiteit?