reNsultaat organisatie­ontwikkeling

brengt mens en organisatie in beweging

reNsultaat organisatie­ontwikkeling

brengt mens en organisatie in beweging

Zijn dit vragen die jou bezighouden, neem dan contact met ons op.

 • Waar staat onze organisatie voor en wat is onze ambitie?
 • Welke ontwikkelingen spelen in de omgeving van onze organisatie?
 • Op welke ontwikkelingen moeten we anticiperen?
 • Wat zijn onze strategische speerpunten?
 • Wat vraagt dit van ons als directie, management en van onze medewerkers?
 • Hoe blijven we als organisatie flexibel en wendbaar?
 • Hoe bereiken we een 'agile' organisatieontwerp?
 • Hoe nemen we stakeholders effectief mee?
 • Welke competenties sluiten aan op onze kernwaarden?
 • Hoe ontwikkelen we deze competenties op een duurzame manier?
 • Hoe geven we eigenlijk een 'boost' aan (persoonlijk) leiderschap?
 • Hoe kunnen we onderling effectiever samenwerken en communiceren?

Samenwerkings­partners: